භාවිතා කිරීමේ කොන්දේසි

ExoSpecial.com වෙබ් අඩවිය ExoSpecial ට අයත් ප්‍රකාශන හිමිකම සහිත කෘතියකි. වෙබ් අඩවියේ ඇතැම් විශේෂාංග අතිරේක මාර්ගෝපදේශ, නියමයන් හෝ රීතිවලට යටත් විය හැකි අතර, එවැනි විශේෂාංග සම්බන්ධයෙන් අඩවියේ පළ කරනු ලැබේ.

මෙම භාවිත නියමයන් ඔබේ වෙබ් අඩවිය භාවිතා කිරීම අධීක්ෂණය කරන නීත්‍යානුකූලව බැඳී ඇති නියමයන් සහ කොන්දේසි විස්තර කරයි. අඩවියට ප්‍රවේශ වීමෙන්, ඔබ මෙම නියමයන්ට අනුකූල වන අතර, මෙම නියමයන්ට ඇතුළු වීමට ඔබට බලය සහ හැකියාව ඇති බව ඔබ නියෝජනය කරයි. අඩවියට ප්‍රවේශ වීමට ඔබ අවම වශයෙන් අවුරුදු 18ක් වත් විය යුතුය. ඔබ මෙම කොන්දේසි කිසිවක් සමඟ එකඟ නොවන්නේ නම්, වෙබ් අඩවිය භාවිතා නොකරන්න.

අඩවියට පිවිසීම

මෙම නියමයන්ට යටත්ව. ExoSpecial විසින් ඔබේ පුද්ගලික, වාණිජ නොවන භාවිතය සඳහා පමණක් වෙබ් අඩවියට ප්‍රවේශ වීමට මාරු කළ නොහැකි, සුවිශේෂී නොවන, අවලංගු කළ හැකි, සීමිත බලපත්‍රයක් ලබා දෙන අතර ඕනෑම ආකාරයක දත්ත සීරීමක් දැඩි ලෙස තහනම් කරයි.

සමහර සීමාවන්. මෙම නියමයන් තුළ ඔබට අනුමත කර ඇති අයිතිවාසිකම් පහත සීමාවන්ට යටත් වේ: (අ) ඔබ වෙබ් අඩවිය විකිණීම, කුලියට දීම, බදු දීම, පැවරීම, පැවරීම, බෙදා හැරීම, සත්කාරකත්වය හෝ වෙනත් ආකාරයකින් වාණිජමය වශයෙන් සූරාකෑම නොකළ යුතුය; (ආ) ඔබ විසින් වෙබ් අඩවියේ යම් කොටසක් වෙනස් කිරීම, ව්‍යුත්පන්න ක්‍රියා සිදු කිරීම, විසුරුවා හැරීම, ප්‍රතිලෝම සම්පාදනය හෝ ප්‍රතිලෝම ඉංජිනේරුවෙකු නොකළ යුතුය; (ඇ) සමාන හෝ තරඟකාරී වෙබ් අඩවියක් තැනීම සඳහා ඔබ වෙබ් අඩවියට පිවිසිය යුතු නැත; සහ (ඈ) මෙහි ප්‍රකාශිතව දක්වා ඇති පරිදි හැර, වෙනත් ආකාරයකින් දක්වා නොමැති නම්, අනාගත නිකුතුවක්, යාවත්කාලීන කිරීමක් හෝ වෙනත් ආකාරයකින් දක්වා නොමැති නම්, වෙබ් අඩවියේ කිසිදු කොටසක් පිටපත් කිරීම, ප්‍රතිනිෂ්පාදනය කිරීම, බෙදා හැරීම, නැවත ප්‍රකාශ කිරීම, බාගත කිරීම, ප්‍රදර්ශනය කිරීම, පළ කිරීම හෝ සම්ප්‍රේෂණය කිරීම නොකළ හැකිය. වෙබ් අඩවියේ ක්‍රියාකාරීත්වයට වෙනත් එකතු කිරීමක් මෙම නියමයන්ට යටත් වේ. වෙබ් අඩවියේ ඇති සියලුම ප්‍රකාශන හිමිකම සහ අනෙකුත් හිමිකාර දැන්වීම් එහි සියලුම පිටපත් මත තබා ගත යුතුය.

ඔබට දැනුම් දීමකින් හෝ තොරව වෙබ් අඩවිය වෙනස් කිරීමට, අත්හිටුවීමට හෝ නැවැත්වීමට සමාගමට අයිතිය ඇත. වෙබ් අඩවියේ හෝ යම් කොටසක් වෙනස් කිරීම, බාධා කිරීම හෝ අවසන් කිරීම සඳහා සමාගම ඔබට හෝ තෙවන පාර්ශවයකට වගකිව යුතු නොවන බව ඔබ අනුමත කළේය.

ආධාරකයක් හෝ නඩත්තුවක් නැත. වෙබ් අඩවිය සම්බන්ධව ඔබට කිසිදු සහයෝගයක් සැපයීමට සමාගමට වගකීමක් නොමැති බව ඔබ එකඟ වේ.

ඔබ සැපයිය හැකි ඕනෑම පරිශීලක අන්තර්ගතයක් හැර, වෙබ් අඩවියේ සහ එහි අන්තර්ගතයේ ඇති ප්‍රකාශන හිමිකම්, පේටන්ට් බලපත්‍ර, වෙළඳ ලකුණු සහ වෙළඳ රහස් ඇතුළු සියලුම බුද්ධිමය දේපල හිමිකම් සමාගම හෝ සමාගමේ සැපයුම්කරුවන් සතු බව ඔබ දනී. මෙම ගිවිසුමේ ප්‍රකාශිත සීමිත ප්‍රවේශ හිමිකම් හැර, මෙම නියමයන් සහ වෙබ් අඩවියට ප්‍රවේශය ඔබට කිසිදු බුද්ධිමය දේපල අයිතියක් සඳහා කිසිදු අයිතියක්, හිමිකම් හෝ උනන්දුවක් ලබා නොදෙන බව සලකන්න. සමාගම සහ එහි සැපයුම්කරුවන් මෙම නියමයන් තුළ ලබා දී නොමැති සියලුම හිමිකම් රඳවා තබා ගනී.

තෙවන පාර්ශවීය සබැඳි සහ දැන්වීම්; වෙනත් පරිශීලකයන්

තෙවන පාර්ශවීය සබැඳි සහ දැන්වීම්. වෙබ් අඩවියේ තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ සේවා වෙත සබැඳි අඩංගු විය හැක, සහ/හෝ තෙවන පාර්ශවයන් සඳහා වෙළඳ දැන්වීම් ප්‍රදර්ශනය කරයි. එවැනි තුන්වන පාර්ශ්ව සබැඳි සහ දැන්වීම් සමාගමේ පාලනයට යටත් නොවන අතර, කිසිදු තෙවන පාර්ශවීය සබැඳි සහ දැන්වීම් සඳහා සමාගම වගකිව යුතු නොවේ. සමාගම ඔබට පහසුවක් ලෙස පමණක් මෙම තුන්වන පාර්ශ්ව සබැඳි සහ දැන්වීම් වෙත ප්‍රවේශය සපයන අතර, තුන්වන පාර්ශ්ව සබැඳි සහ දැන්වීම් සම්බන්ධයෙන් සමාලෝචනය, අනුමත කිරීම, අධීක්ෂණය, අනුමත කිරීම, වරෙන්තු කිරීම හෝ කිසිදු නියෝජනයක් සිදු නොකරයි. ඔබ සියලු තුන්වන පාර්ශ්ව සබැඳි සහ දැන්වීම් ඔබේම අවදානමෙන් භාවිත කරන අතර, එසේ කිරීමේදී සුදුසු මට්ටමේ ප්‍රවේශම් සහ අභිමතය පරිදි ක්‍රියා කළ යුතුය. ඔබ තුන්වන පාර්ශ්ව සබැඳි සහ දැන්වීම් මත ක්ලික් කළ විට, තුන්වන පාර්ශ්වයේ රහස්‍යතා සහ දත්ත රැස් කිරීමේ පරිචයන් ඇතුළුව අදාළ තෙවන පාර්ශ්වයේ නියමයන් සහ ප්‍රතිපත්ති අදාළ වේ.

වෙනත් පරිශීලකයන්. සෑම වෙබ් අඩවියක් භාවිතා කරන්නෙකුම එහි ඕනෑම පරිශීලක අන්තර්ගතයක් සඳහා සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. අපි පරිශීලක අන්තර්ගතය පාලනය නොකරන නිසා, ඔබ විසින් හෝ වෙනත් අය විසින් සපයන ලද ඕනෑම පරිශීලක අන්තර්ගතයක් සඳහා අප වගකිව යුතු නොවන බව ඔබ පිළිගෙන එකඟ වේ. එවැනි අන්තර්ක්‍රියාවල ප්‍රතිඵලයක් ලෙස සිදුවන අලාභයක් හෝ හානියක් සම්බන්ධයෙන් සමාගම වගකිව යුතු නොවන බවට ඔබ එකඟ වේ.

ඔබ මෙයින් සමාගම සහ අපගේ නිලධාරීන්, සේවකයින්, නියෝජිතයින්, අනුප්‍රාප්තිකයින් සහ පැවරුම් වලින් නිදහස් කර සදහටම නිදහස් කරයි, සහ මෙයින් අත්හරින්න සහ අත්හරින්න, එක් එක් අතීත, වර්තමාන සහ අනාගත ආරවුල්, හිමිකම්, මතභේද, ඉල්ලුම, අයිතිය, වගකීම, වගකීම, වෙබ් අඩවියෙන් සෘජුව හෝ වක්‍රව හෝ සෘජුව හෝ වක්‍රව සම්බන්ධ වන හෝ පැනනැඟී ඇති හෝ සෑම ආකාරයකම සහ ස්වභාවයේ ක්‍රියාව සහ ක්‍රියාවට හේතුව. ඔබ කැලිෆෝනියාවේ පදිංචිකරුවෙකු නම්, ඉහත සඳහන් කරුණු සම්බන්ධයෙන් ඔබ කැලිෆෝනියා සිවිල් කේතයේ 1542 වගන්තිය අත්හරියි, එහි මෙසේ සඳහන් වේ: "සාමාන්‍ය නිකුතුවක් ණයහිමියා නොදන්නා හෝ ඔහුට හෝ ඇයගේ අනුග්‍රහයෙන් පවතින බවට සැක කරන හිමිකම් සඳහා දීර්ඝ නොවේ. නිදහස් කිරීම ක්‍රියාත්මක කරන වේලාව, ඔහු හෝ ඇය දැන සිටියේ නම්, ණයගැතියා සමඟ ඔහුගේ හෝ ඇයගේ පියවීමට ද්‍රව්‍යමය වශයෙන් බලපෑවේය."

කුකීස් සහ වෙබ් බීකන්ස්. වෙනත් ඕනෑම වෙබ් අඩවියක් මෙන්, ExoSpecial 'කුකීස්' භාවිතා කරයි. මෙම කුකීස් නරඹන්නන්ගේ මනාපයන් සහ අමුත්තන්ට ප්‍රවේශ වූ හෝ පිවිසි වෙබ් අඩවියේ පිටු ඇතුළු තොරතුරු ගබඩා කිරීමට භාවිතා කරයි. අමුත්තන්ගේ බ්‍රවුසර වර්ගය සහ/හෝ වෙනත් තොරතුරු මත පදනම්ව අපගේ වෙබ් පිටු අන්තර්ගතය අභිරුචිකරණය කිරීමෙන් පරිශීලකයන්ගේ අත්දැකීම් ප්‍රශස්ත කිරීමට තොරතුරු භාවිත කෙරේ.

වියාචනයන්

වෙබ් අඩවිය සපයනු ලබන්නේ "පවතින පරිදි" සහ "පවතින පරිදි" පදනම මත වන අතර, සමාගම සහ අපගේ සැපයුම්කරුවන් ඕනෑම ආකාරයක වගකීම් සහ කොන්දේසි ප්‍රකාශිත, ව්‍යංග හෝ ව්‍යවස්ථාපිත වේවා, සියලුම වගකීම් හෝ වෙළඳ කොන්දේසි ඇතුළුව ප්‍රකාශිතව ප්‍රතික්ෂේප කරයි. , විශේෂිත අරමුණක් සඳහා යෝග්‍යතාවය, මාතෘකාව, නිහඬ වින්දනය, නිරවද්‍යතාවය, හෝ උල්ලංඝනය නොකිරීම. වෙබ් අඩවිය ඔබගේ අවශ්‍යතා සපුරාලනු ඇති බවට අපි සහ අපගේ සැපයුම්කරුවන් කිසිදු සහතිකයක් ලබා නොදේ , හෝ ආරක්ෂිතයි. අදාළ නීතියට වෙබ් අඩවිය සම්බන්ධයෙන් කිසියම් වගකීමක් අවශ්‍ය නම්, එම වගකීම් සියල්ල පළමු භාවිත දිනයේ සිට දින අනූවක් (90) දක්වා සීමා වේ.

සමහර අධිකරණ බලයන් ව්‍යංග වගකීම් බැහැර කිරීමට ඉඩ නොදේ, එබැවින් ඉහත බැහැර කිරීම ඔබට අදාළ නොවනු ඇත. සමහර අධිකරණ බල සීමාවන් ඇඟවුම් කරන ලද වගකීමක් කොපමණ කාලයක් පවතින්නේද යන්න පිළිබඳ සීමාවන්ට ඉඩ නොදේ, එබැවින් ඉහත සීමාව ඔබට අදාළ නොවනු ඇත.

වගකීම් සීමා කිරීම

නීතියෙන් අවසර දී ඇති උපරිම ප්‍රමාණයට, කිසිම අවස්ථාවක සමාගම හෝ අපගේ සැපයුම්කරුවන් ඔබට අහිමි වූ ලාභ, නැතිවූ දත්ත, ආදේශක නිෂ්පාදන ප්‍රසම්පාදනය කිරීමේ පිරිවැය හෝ වක්‍ර, ප්‍රතිවිපාක, ආදර්ශවත්, ආනුෂංගික, වැනි ඕනෑම තෙවන පාර්ශවයකට වගකිව යුතු නොවේ. මෙම නියමයන් හෝ ඊට අදාළව පැන නගින විශේෂ හෝ දණ්ඩනීය හානි හෝ ඔබේ භාවිතය, හෝ එවැනි හානි සිදුවීමේ හැකියාව පිළිබඳව සමාගමට උපදෙස් දී ඇතත් වෙබ් අඩවිය භාවිතා කිරීමට ඇති නොහැකියාව. වෙබ් අඩවියට ප්‍රවේශ වීම සහ භාවිතා කිරීම ඔබේ අභිමතය පරිදි සහ අවදානමට ලක්ව ඇති අතර, ඔබේ උපාංගයට හෝ පරිගණක පද්ධතියට සිදුවන ඕනෑම හානියක් හෝ එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස දත්ත නැතිවීම සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය.

නීතියෙන් අවසර දී ඇති උපරිම ප්‍රමාණයට, මෙහි අඩංගු ප්‍රතිවිරුද්ධ දේ නොතකා, මෙම ගිවිසුමෙන් පැන නගින හෝ ඊට අදාළ ඕනෑම හානියක් සඳහා ඔබට අපගේ වගකීම, සෑම විටම උපරිම වශයෙන් ඇමරිකානු ඩොලර් පනහකට (අප ඩොලර් 50) සීමා වේ. හිමිකම් එකකට වඩා පැවතීම මෙම සීමාව විශාල නොකරයි. මෙම ගිවිසුමෙන් පැන නගින හෝ ඊට අදාළව අපගේ සැපයුම්කරුවන්ට කිසිදු ආකාරයක වගකීමක් නොමැති බවට ඔබ එකඟ වේ.

සමහර අධිකරණ බල සීමාවන් අහඹු හෝ ප්‍රතිවිපාක හානි සඳහා වගකීම සීමා කිරීමට හෝ බැහැර කිරීමට ඉඩ නොදේ, එබැවින් ඉහත සීමාව හෝ බැහැර කිරීම ඔබට අදාළ නොවනු ඇත.

කාලය සහ අවසන් කිරීම. මෙම කොටසට යටත්ව, ඔබ වෙබ් අඩවිය භාවිතා කරන අතරතුර මෙම නියමයන් සම්පුර්ණයෙන්ම බලාත්මකව පවතිනු ඇත. මෙම නියමයන් උල්ලංඝනය කරමින් වෙබ් අඩවිය භාවිතා කිරීම ඇතුළුව අපගේ තනි අභිමතය පරිදි ඕනෑම හේතුවක් නිසා ඕනෑම වේලාවක වෙබ් අඩවිය භාවිතා කිරීමට ඔබට ඇති අයිතිය අපි අත්හිටුවීමට හෝ අවසන් කිරීමට හැකිය. මෙම නියමයන් යටතේ ඔබේ අයිතිවාසිකම් අවසන් වූ පසු, ඔබේ ගිණුම සහ වෙබ් අඩවියට ප්‍රවේශ වීමට සහ භාවිතා කිරීමට ඇති අයිතිය වහාම අවසන් වේ. ඔබගේ ගිණුමේ ඕනෑම අවසන් කිරීමක් අපගේ සජීවී දත්ත සමුදායෙන් ඔබගේ ගිණුම හා සම්බන්ධ ඔබගේ පරිශීලක අන්තර්ගතය මකා දැමීම ඇතුළත් විය හැකි බව ඔබට වැටහේ. මෙම නියමයන් යටතේ ඔබේ අයිතිවාසිකම් අවසන් කිරීම සම්බන්ධයෙන් සමාගමට ඔබට කිසිදු වගකීමක් නොමැත.

ප්රකාශන ප්රතිපත්තිය

සමාගම අන් අයගේ බුද්ධිමය දේපළවලට ගරු කරන අතර අපගේ වෙබ් අඩවිය භාවිතා කරන්නන් ද එසේ කරන ලෙස ඉල්ලා සිටී. අපගේ වෙබ් අඩවිය හා සම්බන්ධව, අපි ප්‍රකාශන හිමිකම් නීතියට ගරු කරන ප්‍රතිපත්තියක් අනුගමනය කර ක්‍රියාත්මක කර ඇති අතර එමඟින් ඕනෑම උල්ලංඝන ද්‍රව්‍ය ඉවත් කිරීමට සහ ප්‍රකාශන හිමිකම් ඇතුළු බුද්ධිමය දේපළ අයිතිවාසිකම් නැවත නැවත කඩ කරන අපගේ සබැඳි වෙබ් අඩවියේ පරිශීලකයින් අවසන් කිරීමට සපයයි. අපගේ පරිශීලකයින්ගෙන් කෙනෙකු, අපගේ වෙබ් අඩවිය භාවිතා කිරීම හරහා, කෘතියක ප්‍රකාශන හිමිකම(න්) නීතිවිරෝධී ලෙස උල්ලංඝණය කරන බව ඔබ විශ්වාස කරන්නේ නම් සහ උල්ලංඝණය කළ බව කියන ද්‍රව්‍ය ඉවත් කිරීමට කැමති නම්, පහත තොරතුරු ලිඛිත දැනුම්දීමක (අනුකූලව) 17 USC § 512(c)) දක්වා සැපයිය යුතුය:

  • ඔබේ භෞතික හෝ විද්‍යුත් අත්සන;
  • උල්ලංඝණය කර ඇති බවට ඔබ ප්‍රකාශ කරන ප්‍රකාශන හිමිකම් සහිත වැඩ(ය) හඳුනා ගැනීම;
  • ඔබ උල්ලංඝනය කරන බව පවසන අපගේ සේවාවන්හි ද්‍රව්‍ය හඳුනා ගැනීම සහ ඔබ ඉවත් කිරීමට අපෙන් ඉල්ලා සිටින බව;
  • එවැනි ද්රව්ය සොයා ගැනීමට අපට අවසර දීමට ප්රමාණවත් තොරතුරු;
  • ඔබගේ ලිපිනය, දුරකථන අංකය සහ ඊමේල් ලිපිනය;
  • විරුද්ධ විය හැකි ද්‍රව්‍ය භාවිතයට අවසර දී නොමැති බවට ඔබට හොඳ විශ්වාසයක් ඇති බවට ප්‍රකාශයක්; හා
  • නිවේදනයේ ඇති තොරතුරු නිවැරදි බවත්, බොරු සාක්ෂි දීමේ දඬුවම යටතේ, ඔබ උල්ලංඝනය කර ඇති බව කියන ප්‍රකාශන හිමිකමේ හිමිකරු හෝ ප්‍රකාශන හිමිකරු වෙනුවෙන් ක්‍රියා කිරීමට ඔබට බලය ඇති බවට ප්‍රකාශයක්.

17 USC § 512(f) ට අනුව, ලිඛිත දැනුම්දීමක යම් ද්‍රව්‍යමය කරුණක් වැරදි ලෙස නිරූපණය කිරීම, ලිඛිත දැනුම්දීම සහ චෝදනාව සම්බන්ධයෙන් අප විසින් සිදු කරන ලද ඕනෑම හානියක්, පිරිවැයක් සහ නීතීඥ ගාස්තු සඳහා පැමිණිලි කරන පාර්ශ්වය ස්වයංක්‍රීයව වගකීමට යටත් වන බව කරුණාවෙන් සලකන්න. ප්රකාශන අයිතිය උල්ලංඝණය.

ජනරාල්

මෙම නියමයන් වරින් වර සංශෝධනයට යටත් වන අතර, අපි යම් සැලකිය යුතු වෙනස්කම් සිදු කරන්නේ නම්, ඔබ අපට ලබා දුන් අවසාන විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනයට විද්‍යුත් තැපෑලක් යැවීමෙන් සහ/හෝ අපගේ වෙනස්කම් පිළිබඳ ප්‍රමුඛව දැනුම් දීමෙන් අපි ඔබට දැනුම් දිය හැකිය. අඩවිය. ඔබගේ වඩාත්ම වත්මන් විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය අපට ලබා දීමේ වගකීම ඔබ සතුය. ඔබ අපට සපයා ඇති අවසාන විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය වලංගු නොවන අවස්ථාවක, එවැනි දැනුම්දීමක් අඩංගු විද්‍යුත් තැපෑල අප විසින් එවීම කෙසේ වෙතත්, දැන්වීමේ විස්තර කර ඇති වෙනස්කම් පිළිබඳ ඵලදායී දැනුම්දීමක් වේ. මෙම නියමයන් සඳහා වන ඕනෑම වෙනස්කමක් ඔබ වෙත විද්‍යුත් තැපෑලෙන් දැනුම් දීමෙන් පසු දින දර්ශන දින තිහක (30) හෝ අපගේ වෙබ් අඩවියේ වෙනස්කම් පිළිබඳ දැනුම්දීමක් පළ කිරීමෙන් පසු දින දර්ශන දින තිහකින් (30) ක්‍රියාත්මක වේ. මෙම වෙනස්කම් අපගේ වෙබ් අඩවියේ නව පරිශීලකයින් සඳහා වහාම ක්රියාත්මක වනු ඇත. එවැනි වෙනස්කම් පිළිබඳ දැනුම් දීමෙන් පසුව අපගේ වෙබ් අඩවිය අඛණ්ඩව භාවිතා කිරීම, එවැනි වෙනස්කම් පිළිබඳ ඔබේ පිළිගැනීම සහ එවැනි වෙනස්කම්වල නියමයන් සහ කොන්දේසිවලට බැඳී සිටීමට එකඟ වීම පෙන්නුම් කරයි.

ආරවුල් විසඳීම

කරුණාකර මෙම බේරුම්කරණ ගිවිසුම හොඳින් කියවන්න. එය සමාගම සමඟ ඇති ඔබේ ගිවිසුමේ කොටසක් වන අතර ඔබේ අයිතිවාසිකම්වලට බලපායි. අනිවාර්ය බන්ධන බේරුම්කරණය සහ පන්ති ක්‍රියා අත්හැරීම සඳහා ක්‍රියා පටිපාටි එහි අඩංගු වේ.

බේරුම්කරණ ගිවිසුමේ අදාළතාවය. අවිධිමත් ලෙස හෝ කුඩා හිමිකම් උසාවියේදී විසඳිය නොහැකි සමාගම විසින් සපයනු ලබන ඕනෑම නිෂ්පාදනයක් හෝ සේවාවක් භාවිතා කිරීම සම්බන්ධයෙන් වන නියමයන් හෝ සම්බන්ධ සියලුම හිමිකම් සහ ආරවුල් මෙම බේරුම්කරණ ගිවිසුමේ නියමයන් යටතේ තනි පුද්ගල පදනමක් මත බේරුම්කරණයට බැඳීම මගින් විසඳනු ලැබේ. වෙනත් ආකාරයකින් එකඟ නොවන්නේ නම්, සියලු බේරුම්කරණ කටයුතු ඉංග්‍රීසියෙන් පැවැත්විය යුතුය. මෙම බේරුම්කරණ ගිවිසුම ඔබට සහ සමාගමට සහ ඕනෑම අනුබද්ධිත ආයතන, අනුබද්ධිත, නියෝජිතයින්, සේවකයින්, උනන්දුවක් දක්වන පූර්වගාමීන්, අනුප්‍රාප්තිකයින් සහ පැවරුම්, මෙන්ම සියලුම බලයලත් හෝ අනවසර පරිශීලකයන් හෝ නියමයන් යටතේ සපයනු ලබන සේවා හෝ භාණ්ඩ ප්‍රතිලාභීන්ට අදාළ වේ.

දැනුම්දීමේ අවශ්‍යතාවය සහ අවිධිමත් ආරවුල් විසඳීම. ඕනෑම පාර්ශ්වයක් බේරුම්කරණයක් ඉල්ලා සිටීමට පෙර, පාර්ශවය ප්‍රථමයෙන් අනෙක් පාර්ශ්වයට හිමිකම් පෑමේ හෝ ආරවුලේ ස්වභාවය සහ පදනම සහ ඉල්ලා සිටින සහන විස්තර කරන ආරවුල් පිළිබඳ ලිඛිත දැන්වීමක් යැවිය යුතුය. සමාගමට දැන්වීමක් යැවිය යුතුය legal@exospecial.com. දැන්වීම ලැබීමෙන් පසු, ඔබට සහ සමාගමට හිමිකම් පෑම හෝ ආරවුල අවිධිමත් ලෙස විසඳීමට උත්සාහ කළ හැකිය. දැන්වීම ලැබීමෙන් පසු දින තිහක් (30) ඇතුළත ඔබ සහ සමාගම හිමිකම් හෝ ආරවුල විසඳා නොගන්නේ නම්, ඕනෑම පාර්ශ්වයකට බේරුම්කරණ ක්‍රියාවලියක් ආරම්භ කළ හැකිය. ඕනෑම පාර්ශ්වයක් විසින් කරන ලද ඕනෑම පියවීම් පිරිනැමීමක ප්‍රමාණය බේරුම්කරු විසින් ඕනෑම පාර්ශ්වයකට හිමි ප්‍රදානයේ ප්‍රමාණය තීරණය කරන තෙක් බේරුම්කරුට හෙළි නොකළ හැකිය.

බේරුම්කරණ නීති. මෙම කොටසේ දක්වා ඇති පරිදි බේරුම්කරණය ලබා දෙන ස්ථාපිත විකල්ප ආරවුල් විසඳීමේ සැපයුම්කරුවෙකු වන ඇමරිකානු බේරුම්කරණ සංගමය හරහා බේරුම්කරණය ආරම්භ කළ යුතුය. AAA බේරුම් කිරීමට නොමැති නම්, විකල්ප ADR සැපයුම්කරුවෙකු තෝරා ගැනීමට පාර්ශවයන් එකඟ විය යුතුය. ADR සපයන්නාගේ නීති මගින් බේරුම්කරණයේ සියලුම අංග පාලනය කරනු ලබන්නේ එවැනි නීති රීති කොන්දේසි සමඟ ගැටෙන ප්‍රමාණයට පමණි. බේරුම්කරණය පාලනය කරන AAA පාරිභෝගික බේරුම්කරණ රීති ADR.org හි මාර්ගගතව හෝ 1-800-778-7879 හි AAA ඇමතීමෙන් ලබා ගත හැකිය. බේරුම්කරණය තනි, මධ්යස්ථ බේරුම්කරුවෙකු විසින් සිදු කරනු ලැබේ. ඉල්ලා සිටින සම්මානයේ මුළු මුදල ඇමෙරිකානු ඩොලර් දස දහසකට (US $10,000.00) වඩා අඩු ඕනෑම හිමිකම් පෑමක් හෝ ආරවුල් සහනයක් අපේක්ෂා කරන පාර්ශ්වයේ අභිමතය පරිදි පෙනී නොසිටීම පදනම් කරගත් බේරුම්කරණයක් හරහා විසඳා ගත හැක. ඉල්ලා සිටින ප්‍රදානයේ මුළු මුදල ඇමරිකානු ඩොලර් දස දහසක් (US $10,000.00) හෝ ඊට වැඩි වූ හිමිකම් හෝ ආරවුල් සඳහා, නඩු විභාගයකට ඇති අයිතිය බේරුම්කරණ රීති මගින් තීරණය කරනු ලැබේ. ඔබ එක්සත් ජනපදයෙන් පිටත වාසය කරන්නේ නම් සහ පාර්ශවයන් වෙනත් ආකාරයකින් එකඟ වන්නේ නම් මිස, ඕනෑම විභාගයක් ඔබේ නිවසේ සිට සැතපුම් 100 ක් ඇතුළත ස්ථානයක පවත්වනු ලැබේ. ඔබ එක්සත් ජනපදයෙන් පිටත වාසය කරන්නේ නම්, බේරුම්කරු විසින් ඕනෑම වාචික විභාගයක දිනය, වේලාව සහ ස්ථානය පිළිබඳව සාධාරණ දැනුම්දීමක් පාර්ශ්වයන්ට ලබා දිය යුතුය. බේරුම්කරු විසින් ප්‍රදානය කරන ලද ප්‍රදානය පිළිබඳ ඕනෑම තීන්දුවක් ඕනෑම නිසි අධිකරණ බල ප්‍රදේශයක ඇතුළත් කළ හැකිය. බේරුම්කරණය ආරම්භ කිරීමට පෙර සමාගම ඔබට ලබා දුන් අවසන් පියවීම් පිරිනැමීමට වඩා වැඩි සම්මානයක් බේරුම්කරු ඔබට ලබා දෙන්නේ නම්, සමාගම ඔබට එම සම්මානයෙන් වැඩි මුදල හෝ $2,500.00 ගෙවනු ඇත. සෑම පාර්ශ්වයක්ම බේරුම්කරණයෙන් පැන නගින තමන්ගේම වියදම් සහ විසර්ජන දැරිය යුතු අතර ADR සැපයුම්කරුගේ ගාස්තු හා පිරිවැයෙන් සමාන කොටසක් ගෙවිය යුතුය.

පෙනී නොසිටීම පදනම් කරගත් බේරුම්කරණය සඳහා අතිරේක නීති. නොපැමිණීම පදනම් කරගත් බේරුම්කරණයක් තේරී පත් වුවහොත්, බේරුම්කරණය දුරකථනයෙන්, මාර්ගගතව සහ/හෝ ලිඛිත ඉදිරිපත් කිරීම් මත පදනම්ව සිදු කරනු ලැබේ; බේරුම්කරණය ආරම්භ කරන පාර්ශ්වය විසින් නිශ්චිත ආකාරය තෝරා ගනු ලැබේ. පාර්ශවයන් විසින් වෙනත් ආකාරයකින් එකඟ වන්නේ නම් මිස, බේරුම්කරණයට පාර්ශවයන් හෝ සාක්ෂිකරුවන් විසින් පෞද්ගලිකව පෙනී සිටීම සම්බන්ධ නොවේ.

කාල සීමාවන්. ඔබ හෝ සමාගම බේරුම්කරණය ලුහුබඳින්නේ නම්, බේරුම්කරණ ක්‍රියාමාර්ගය ආරම්භ කළ යුතු අතර/හෝ සීමා ප්‍රඥප්තිය තුළ සහ අදාළ හිමිකම් පෑම සඳහා AAA රීති යටතේ පනවා ඇති ඕනෑම කාල සීමාවක් තුළ ඉල්ලා සිටිය යුතුය.

බේරුම්කරුගේ අධිකාරිය. බේරුම්කරණය ආරම්භ කරන්නේ නම්, බේරුම්කරු විසින් ඔබේ සහ සමාගමේ අයිතිවාසිකම් සහ වගකීම් තීරණය කරනු ඇති අතර, ආරවුල වෙනත් කරුණු සමඟ ඒකාබද්ධ කිරීම හෝ වෙනත් නඩු හෝ පාර්ශවයන් සමඟ සම්බන්ධ නොවේ. ඕනෑම හිමිකම් පෑමක සම්පූර්ණයෙන් හෝ කොටසක් ප්‍රතික්ෂේප කරන යෝජනා ලබා දීමට බේරුම්කරුට බලය ඇත. මුදල් හානි ප්‍රදානය කිරීමටත්, අදාළ නීතිය, AAA රීති සහ නියමයන් යටතේ පුද්ගලයෙකුට ලබා ගත හැකි ඕනෑම මුදල් නොවන ප්‍රතිකර්මයක් හෝ සහනයක් ලබා දීමටත් බේරුම්කරුට බලය ඇත. බේරුම්කරු විසින් ලිඛිත ප්‍රදානයක් සහ ප්‍රදානයට පදනම් වූ අත්‍යවශ්‍ය සොයාගැනීම් සහ නිගමන විස්තර කරන තීරණ ප්‍රකාශයක් නිකුත් කළ යුතුය. අධිකරණයක විනිසුරුවරයෙකුට හිමිවන සහනාධාර තනි පුද්ගල පදනමක් මත ප්‍රදානය කිරීමට බේරුම්කරුට සමාන බලයක් ඇත. බේරුම්කරුගේ ප්‍රදානය අවසාන වන අතර ඔබට සහ සමාගමට බැඳී ඇත.

ජූරි නඩු විභාගය අත්හැරීම. පාර්ශ්ව මෙයින් ඔවුන්ගේ ව්‍යවස්ථාපිත සහ ව්‍යවස්ථාපිත අයිතිවාසිකම් උසාවියට ​​ගොස් විනිශ්චයකරුවෙකු හෝ ජූරි සභාවක් ඉදිරියේ නඩු විභාගයක් පැවැත්වීම වෙනුවට මෙම බේරුම්කරණය යටතේ ඇති සියලුම හිමිකම් සහ ආරවුල් බේරුම්කරණය මගින් විසඳිය යුතු බවට තෝරා පත් කර ගනී. බේරුම්කරණ ක්‍රියා පටිපාටි සාමාන්‍යයෙන් උසාවියක අදාළ වන නීතිවලට වඩා සීමිත, කාර්යක්ෂම සහ අඩු වියදම් සහිත වන අතර උසාවියක ඉතා සීමිත සමාලෝචනයකට යටත් වේ. බේරුම්කරණ ප්‍රදානයක් ඉවත් කිරීමට හෝ බලාත්මක කිරීමට හෝ වෙනත් ආකාරයකින්, ඔබ සහ සමාගම අතර ඕනෑම ප්‍රාන්ත හෝ ෆෙඩරල් උසාවියක් තුළ කිසියම් නඩුවක් පැන නැගිය හැකි අවස්ථාවක, ඔබ සහ සමාගම ආරවුල විසඳා ගැනීමට තෝරා ගැනීම වෙනුවට ජූරි නඩු විභාගයකට සියලු හිමිකම් අත්හරිනු ඇත. විනිසුරුවරයෙකු විසින්.

පන්තිය හෝ ඒකාබද්ධ ක්‍රියා අත්හැරීම. මෙම බේරුම්කරණ ගිවිසුමේ විෂය පථය තුළ ඇති සියලුම හිමිකම් සහ ආරවුල් බේරුම්කරණය හෝ නඩු පැවරිය යුත්තේ තනි පුද්ගල පදනමක් මත මිස පන්ති පදනමක් මත නොව, එක් පාරිභෝගිකයෙකුට හෝ පරිශීලකයෙකුට වඩා වැඩි ගණනකගේ හිමිකම් බේරුම්කරණයට හෝ වෙනත් ගනුදෙනුකරුවෙකු සමඟ ඒකාබද්ධව හෝ ඒකාබද්ධ කිරීමට හෝ නොහැක. හෝ පරිශීලක.

රහස්‍යභාවය. බේරුම්කරණ ක්‍රියාවලියේ සියලුම අංග දැඩි ලෙස රහසිගත විය යුතුය. නීතියෙන් වෙනත් ආකාරයකින් අවශ්‍ය නම් මිස රහස්‍යභාවය පවත්වා ගැනීමට පාර්ශවයන් එකඟ වේ. මෙම ගිවිසුම බලාත්මක කිරීමට, බේරුම්කරණ ප්‍රදානයක් බලාත්මක කිරීමට හෝ වාරණ නියෝගයක් හෝ සාධාරණ සහනයක් ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය ඕනෑම තොරතුරක් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමෙන් මෙම ඡේදය පාර්ශවයකට බාධාවක් නොවේ.

තීව්‍රතාව. මෙම බේරුම්කරණ ගිවිසුමේ යම් කොටසක් හෝ කොටස් නීතිය යටතේ වලංගු නොවන හෝ බලාත්මක කළ නොහැකි බවට නිසි අධිකරණ බලය ඇති අධිකරණයක් විසින් සොයාගනු ලැබුවහොත්, එම නිශ්චිත කොටස හෝ කොටස් බලයක් හා බලපෑමක් නොමැති අතර ගිවිසුමේ ඉතිරි කොටස කපා හැරිය යුතුය. පූර්ණ බලයෙන් සහ බලපෑමෙන් දිගටම කරගෙන යන්න.

අත්හැරීමේ අයිතිය. මෙම බේරුම්කරණ ගිවිසුමේ දක්වා ඇති ඕනෑම හෝ සියලුම අයිතිවාසිකම් සහ සීමාවන් හිමිකම් ප්‍රකාශ කරන පාර්ශ්වයෙන් ඉවත් කළ හැකිය. එවැනි අත්හැරීමක් මෙම බේරුම්කරණ ගිවිසුමේ වෙනත් කිසිදු කොටසකට අත් හැරීම හෝ බලපාන්නේ නැත.

ගිවිසුමේ පැවැත්ම. මෙම බේරුම්කරණ ගිවිසුම සමාගම සමඟ ඔබේ සබඳතාව අවසන් වීමෙන් නොනැසී පවතිනු ඇත.

කුඩා හිමිකම් අධිකරණය. කෙසේ වෙතත්, ඉහත සඳහන්, ඔබ හෝ සමාගම කුඩා හිමිකම් උසාවියක තනි ක්‍රියාමාර්ගයක් ගෙන යා හැකිය.

හදිසි සාධාරණ සහන. කෙසේ වෙතත් ඉහත සඳහන් කළ පරිදි, බේරුම්කරණයට නියමිත තත්ත්වය පවත්වා ගැනීම සඳහා ඕනෑම පාර්ශ්වයකට ප්‍රාන්ත හෝ ෆෙඩරල් අධිකරණයක් ඉදිරියේ හදිසි සාධාරණ සහනයක් ඉල්ලා සිටිය හැක. මෙම බේරුම්කරණ ගිවිසුම යටතේ අතුරු පියවර සඳහා ඉල්ලීමක් වෙනත් අයිතිවාසිකම් හෝ වගකීම් අත්හැරීමක් ලෙස නොසැලකේ.

හිමිකම් බේරුම්කරණයට යටත් නොවේ. ඉහත සඳහන් කර තිබියදීත්, අපහාස කිරීමේ හිමිකම්, පරිගණක වංචා සහ අපයෝජන පනත උල්ලංඝනය කිරීම සහ වෙනත් පාර්ශ්වයේ පේටන්ට් බලපත්‍රය, ප්‍රකාශන හිමිකම, වෙළඳ ලකුණ හෝ වෙළඳ රහස් උල්ලංඝනය කිරීම හෝ අනිසි ලෙස පරිහරණය කිරීම මෙම බේරුම්කරණ ගිවිසුමට යටත් නොවේ. ඉහත කී බේරුම්කරණ ගිවිසුම මගින් පාර්ශවයන්ට උසාවියේදී නඩු පැවරීමට අවසර දෙන ඕනෑම අවස්ථාවක, එවැනි අරමුණු සඳහා ලුසියානා ප්‍රාන්තය තුළ පිහිටා ඇති උසාවිවල පුද්ගලික අධිකරණ බලයට යටත් වීමට පාර්ශ්ව මෙයින් එකඟ වේ.

වෙබ් අඩවිය එක්සත් ජනපද අපනයන පාලන නීතිවලට යටත් විය හැකි අතර වෙනත් රටවල අපනයන හෝ ආනයන රෙගුලාසිවලට යටත් විය හැක. එක්සත් ජනපද අපනයන නීති හෝ රෙගුලාසිවලට පටහැනිව, සමාගමෙන් ලබාගත් ඕනෑම එක්සත් ජනපද තාක්ෂණික දත්ත, හෝ එවැනි දත්ත භාවිතා කරන නිෂ්පාදන, සෘජුව හෝ වක්‍රව අපනයනය, ප්‍රති-අපනයනය හෝ මාරු නොකිරීමට ඔබ එකඟ වේ.

ඔබ කැලිෆෝනියාවේ පදිංචිකරුවෙකු නම්, ඔබට 400 R Street, Sacramento, CA 95814 යන ලිපිනයට ලිඛිතව ඇමතීමෙන් කැලිෆෝනියාවේ පාරිභෝගික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවේ පාරිභෝගික නිෂ්පාදන අංශයේ පැමිණිලි සහය ඒකකයට පැමිණිලි වාර්තා කළ හැක.

විද්‍යුත් සන්නිවේදනය. ඔබ සහ සමාගම අතර සන්නිවේදනය ඉලෙක්ට්‍රොනික ක්‍රම භාවිතා කරයි, ඔබ වෙබ් අඩවිය භාවිතා කළත් හෝ අපට විද්‍යුත් තැපෑල එවූවත්, සමාගම වෙබ් අඩවියේ දැන්වීම් පළ කළත් හෝ විද්‍යුත් තැපෑලෙන් ඔබ සමඟ සන්නිවේදනය කළත්. කොන්ත්‍රාත් අරමුණු සඳහා, ඔබ (අ) ඉලෙක්ට්‍රොනික ආකෘතියකින් සමාගමෙන් සන්නිවේදනය ලබා ගැනීමට එකඟ වේ; සහ (ආ) සමාගම ඔබට සපයන සියලුම නියමයන් සහ කොන්දේසි, ගිවිසුම්, දැනුම්දීම්, හෙළිදරව් කිරීම් සහ වෙනත් සන්නිවේදනයන් දෘඩ පිටපතක් ලිවීමේදී නම් එවැනි සන්නිවේදනයන් සපුරාලන ඕනෑම නීතිමය වගකීමක් ඉලෙක්ට්‍රොනිකව තෘප්තිමත් කරන බවට එකඟ වේ.

සම්පූර්ණ කොන්දේසි. මෙම නියමයන් අඩවියේ භාවිතය සම්බන්ධයෙන් ඔබ සහ අප අතර ඇති සම්පූර්ණ ගිවිසුමයි. මෙම නියමවල යම් අයිතියක් හෝ විධිවිධානයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට හෝ බලාත්මක කිරීමට අප අසමත් වීම එවැනි අයිතියක් හෝ විධිවිධානයක් අත්හැරීමක් ලෙස ක්‍රියා නොකරයි. මෙම නියමයන් හි කොටස් මාතෘකා පහසුව සඳහා පමණක් වන අතර නීතිමය හෝ ගිවිසුම්ගත බලපෑමක් නැත. "ඇතුළු" යන වචනයේ තේරුම "සීමා රහිතව" යන්නයි. මෙම නියමයන් වල යම් විධිවිධානයක් වලංගු නොවන හෝ බලාත්මක කළ නොහැකි ලෙස සලකනු ලැබුවහොත්, මෙම නියමවල අනෙකුත් විධිවිධාන බාධාවකින් තොරව පවතින අතර වලංගු නොවන හෝ බලාත්මක කළ නොහැකි ප්‍රතිපාදන නීතියෙන් අවසර දී ඇති උපරිම ප්‍රමාණයට වලංගු සහ බලාත්මක කළ හැකි වන පරිදි වෙනස් කර ඇති බව සලකනු ලැබේ. සමාගම සමඟ ඇති ඔබේ සම්බන්ධතාවය ස්වාධීන කොන්ත්‍රාත්කරුවෙකුගේ සම්බන්ධතාවයක් වන අතර, කිසිදු පාර්ශවයක් අනෙකාගේ නියෝජිතයෙකු හෝ හවුල්කරුවෙකු නොවේ. මෙම නියමයන්, සහ මෙහි ඇති ඔබගේ අයිතිවාසිකම් සහ බැඳීම්, සමාගමේ පූර්ව ලිඛිත අවසරයකින් තොරව ඔබ විසින් පැවරීම, උප කොන්ත්‍රාත්තු කිරීම, පැවරීම හෝ වෙනත් ආකාරයකින් පැවරීම නොකළ හැකි අතර, ඉහත සඳහන් දේ උල්ලංඝනය කිරීම සඳහා උත්සාහ කරන ලද පැවරුමක්, උප කොන්ත්‍රාත්තුවක්, දූත පිරිසක් හෝ මාරු කිරීමක් ශුන්‍ය වේ. හිස් සමාගමට මෙම නියමයන් නිදහසේ පැවරිය හැක. මෙම නියමයන් හි දක්වා ඇති නියමයන් සහ කොන්දේසි පැවරුම්කරුවන් මත බැඳී පවතී.

වෙළඳ ලකුණු තොරතුරු. වෙබ් අඩවියේ ප්‍රදර්ශනය කර ඇති සියලුම වෙළඳ ලකුණු, ලාංඡන සහ සේවා ලකුණු අපගේ දේපල හෝ වෙනත් තෙවන පාර්ශවයන්ගේ දේපල වේ. අපගේ පූර්ව ලිඛිත අවසරයකින් තොරව හෝ ලකුණු හිමිවිය හැකි එවැනි තෙවන පාර්ශවයක අනුමැතියකින් තොරව මෙම ලකුණු භාවිතා කිරීමට ඔබට අවසර නැත.

සබඳතා තොරතුරු

මෙම ප්‍රතිපත්තිය සම්බන්ධයෙන් ඕනෑම ප්‍රශ්නයක් සඳහා, කරුණාකර සම්බන්ධ වන්න legal@exospecial.com ඕනෑම වේලාවක.